Açıklama

Polonya Savaş Karşıtı Hareketin Açıklaması

Polonya Savaş Karşıtları Hareketi’nin açılışında bir araya gelen ve aşağıda imzası bulunan bizler, 1999’dan sonra Varşova’daki hükümetler tarafından izlenen dış ve güvenlik politikasına, komşularımızla çatışmaya ve Washington’un stratejik çıkarlarının peşinde koşmaya yönelik maceracı bir politikaya karşı derin bir anlaşmazlık içinde olduğumuzu ifade ediyoruz.

Bizler herhangi bir siyasi partiden bağımsız olarak oluşturulmuş tabandan gelen bir sosyal hareketiz. Faaliyetlerimizin özü, Polonya ulusunun kültürel egemenliği ve Polonya’nın bağımsızlığı için organik, eğitici ve bilgilendirici çalışmalardır.

Ukraynalılara koşulsuz yardım Polonya’nın ulusal çıkarlarına uygun değildir. Ukrayna’da Bandera veya Suchevych gibi suçluların ve OUN / UPA gibi soykırımcı örgütlerin kültüne müsamaha göstermek her Polonyalı için bir utanç ve yüz kızartıcı bir durumdur. Şovenizm ve soykırım kültü devam ettiği sürece gelişirse, o ülkeye bırakın askeri yardımı, herhangi bir mali yardım bile söz konusu olamaz.

Kiev’deki yetkililerin 1991 yılından bu yana İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya halkına karşı gerçekleştirilen soykırım nedeniyle Polonya halkından özür dilemediğini belirtmek isteriz. Ukraynalı göçmenlere sosyal yardım için kamu parasının dağıtılmasına ya da Polonya topraklarında organize bir yeniden yerleştirme faaliyetine tarafımızca rıza gösterilmemektedir. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığını desteklemiyoruz, ancak aynı zamanda bu bizim savaşımız değil vurgusunu da güçlü bir şekilde yapıyoruz.

Bizler barışı ve komşular arasında düşman olmaz ilkesi uyarınca tüm komşularla iyi ilişkiler kurmaya yönelik bir barış politikasını savunuyoruz. Bu ilişkilerin normalleştirilmesi, Polonya’nın varlık nedeni ve ulusal çıkarları korunarak gerçekleştirilmelidir. Polonya’nın kalkınmasının anahtarı, coğrafi konumumuzun potansiyelini tam olarak kullanan ekonomik kalkınmadır.

ABD’nin hegemonik politikalarını ve Polonya Ordusunun Washington’un 2001’den sonra yaklaşık bir milyon insanın ölümüyle sonuçlanan saldırganlık savaşlarına katılmasını destekleme konusunda hiçbir mutabakatımız yoktur.

Częstochowa, 3 Şubat 2023.