Hakkımızda

Girişim, Sebastian Piton ve Leszek Sykulski arasındaki ideolojik işbirliğinden ve 1999’dan sonra Varşova’daki hükümetler tarafından izlenen iç ve dış politikaya karşı derin bir anlaşmazlıktan doğdu. Komşularımızla yüzleşmeyi ve Washington’un stratejik çıkarlarını gözetmeyi amaçlayan maceracı bir politika. Bizler resmi yapılar olmaksızın aşağıdan yukarıya yaratılan bir taban hareketiyiz. Polonya ulusunun kültürel egemenliği ve Polonya’nın bağımsızlığı için organik çalışma faaliyetlerimizin özünü oluşturmaktadır.

🇵🇱 Polonya Savaş Karşıtı Hareketi, Savaşı Durdurun!

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Sayın Łukasz Jasina’nın Mart 2022’de sarf ettiği ve Varşova hükümetinin son yıllarda izlediği tüm dış ve güvenlik politikasını ortaya koyan utanç verici sözleri kabul etmiyoruz.

🇵🇱 Komşular arasında sıfır düşman. Çoklu vektör politikası..

Biz barıştan ve tüm komşularımızla iyi ilişkileri hedefleyen bir barış politikasından yanayız. Bu ilişkilerin normalleştirilmesi, Polonya’nın varlık nedeni ve ulusal çıkarları korunarak gerçekleştirilmelidir. Polonya’nın kalkınmasının anahtarı, coğrafi konumumuzun potansiyelini tam olarak kullanan ekonomik kalkınmadır.

🇵🇱 Polonya’nın Amerikanlaştırılmasını durdurun!

Polonya’ya ABD için ‘stratejik tampon’ muamelesi yapılıyor ki biz bunu kabul etmiyoruz. 2003-2005 yılları arasında Polonya topraklarında, diğer ülke vatandaşlarının (mahkeme kararı olmaksızın) hukuka aykırı bir şekilde alıkonulduğu ve işkence gördüğü gizli bir CIA hapishanesinin işletilmesi. Bu, Polonya devletinin kendi kendini yönetmeme politikasının bariz bir kanıtıdır. ABD’nin hegemonik politikasını ve Polonya Ordusunun 2001’den sonra yaklaşık bir milyon insanın ölümüyle sonuçlanan Washington’un saldırganlık savaşlarına katılmasını destekleme konusunda hiçbir mutabakatımız yoktur.

#Polonya’nınAmerikanlaşmasınıDurdurun

🇵🇱 Gerçek, aile, mülk.

Organik çalışmalarımız, Profesör Felix Koneczny tarafından tanımlandığı üzere, temel değerlerin hakikat, aile ve mülkiyet olduğu Latin medeniyetinin temellerine dayanmaktadır. Hakikat kavramının sulandırılmasına, gençliğin moralinin bozulmasına, LGBT gündemine, toplumsal cinsiyet ideolojisine, aile kurumunun yok edilmesine ve son olarak Polonyalıların özgürlüklerinin ellerinden alınmasına (nakit paranın kaldırılması, içten yanmalı motorlu araçların yasaklanması vb.)

🇵🇱 Polonya’nın Ukraynalılaştırılmasını durdurun.

Bezwarunkowa pomoc udzielana Ukraińcom nie jest w interesie narodowym Polski. Tolerowanie kultu na Ukrainie zbrodniarzy takich jak Bandera czy Szuchewycz oraz ludobójczych organizacji jak OUN, UPA jest hańbą i policzkiem dla każdego Polaka. Dopóty dopóki na Ukrainie rozwija się szowinizm i kult zbrodniarzy nie może być mowy o żadnej pomocy finansowej ani tym bardziej militarnej dla tego państwa. Nie ma naszej zgody na rozdawnictwo publicznych pieniędzy na pomoc socjalną dla migrantów z Ukrainy ani na zorganizowaną akcję przesiedleńczą na terytorium RP.

🇵🇱 Anavatanların Avrupası - EVET, bir Avrupa süper devleti - HAYIR!

Avrupa Birliği’nin federalleştirilmesi planlarına karşı çıkıyoruz. Bir Avrupa süper devleti kurma fikri Polonya’nın bağımsızlığı fikrine aykırıdır. Ulusal para birimi olan zlotinin muhafaza edilmesinden yanayız.

🇵🇱 Bu bizim savaşımız değil! O savaşa gitmeyelim! Barış - EVET, savaş - HAYIR!

Ukrayna’daki savaş bizim savaşımız değildir. Varşova’daki hükümet tarafından Ukrayna’ya yönlendirilen askeri yardıma şiddetle karşı çıkıyoruz. Polonya Ordusu’nun Polonya sınırları dışında herhangi bir askeri harekata katılmasına hiçbir şekilde rıza göstermiyoruz.

İŞBİRLİĞİ

🇵🇱 Taleplerimize katılıyor ve Polonya için fikirler üretmeye ve kültürel egemenliğimiz ve Polonya’nın bağımsızlığı için organik olarak çalışmaya dahil olmak istiyorsanız, sizi aşağıdaki bilgileri eklemeniz gereken bir e-posta ile bize yazmaya davet ediyoruz:

İsim

Şehir

Tercih edilen faaliyet türü

  1. Kavramsal, düşünsel çalışma;
  2. Organizasyonel faaliyetler, örneğin yapıların kurulması, toplantıların düzenlenmesi, tartışmalar;
  3. BT, grafik ve film desteği;
  4. Sosyal medya erişim faaliyetleri;
  5. Yayıncılık, baskı desteği;
  6. Diğer (hangisi?)

E-posta: antywojna@protonmail.com