Vyhlásenie

Vyhlásenie Poľského Protivojnového Hnutia

My, nižšie podpísaní, ktorí sme sa zišli na slávnostnom otvorení Poľského Protivojnového Hnutia, vyjadrujeme svoj hlboký nesúhlas so zahraničnou a bezpečnostnou politikou vlád vo Varšave po roku 1999, s dobrodružnou politikou zameranou na konfrontáciu s našimi susedmi a na presadzovanie strategických záujmov Washingtonu.

Sme občianske sociálne hnutie, ktoré vzniklo nezávisle od akejkoľvek politickej strany. Podstatou našej činnosti je organická, vzdelávacia a informačná práca za kultúrnu suverenitu poľského národa a nezávislosť Poľska.

Bezpodmienečná pomoc Ukrajincom nie je v národnom záujme Poľska. Tolerovať na Ukrajine kult zločincov, ako sú Bandera alebo Suchevyč, a genocídne organizácie, ako je OUN/UPA, je hanbou a fackou do tváre každého Poliaka. Kým bude šovinizmus a kult zločincov rozvíja, nemôže byť ani reči o akejkoľvek finančnej, nieto ešte vojenskej pomoci tejto krajine.

Chceli by sme poznamenať, že úrady v Kyjeve sa od roku 1991 neospravedlnili poľskému ľudu za genocídu poľského národa počas druhej svetovej vojny. Z našej strany neexistuje súhlas s rozdeľovaním verejných prostriedkov na sociálnu pomoc ukrajinským prisťahovalcom, ani s organizovanou presídľovacou akciou na území Poľska. Nepodporujeme ruskú agresiu voči Ukrajine, ale zároveň dôrazne zdôrazňujeme to nie je naša vojna.

Obhajujeme mier a mierovú politiku zameranú na dobré vzťahy so všetkými susedmi podľa zásady nie nepriateľov medzi susedmi. Normalizácia týchto vzťahov sa musí uskutočniť pri zachovaní poľského raison d’état a poľských národných záujmov. Kľúčom k rozvoju Poľska je hospodársky rozvoj, ktorý plne využíva potenciál našej geografickej polohy.

Z našej strany neexistuje súhlas s podporou hegemonistickej politiky USA a s účasťou poľskej armády v agresívnych vojnách Washingtonu, v dôsledku ktorých po roku 2001 zahynulo takmer milión ľudí.

Częstochowa, 3. februára 2023.