Stretnutie v Koszaline

Koszalin a okolie. V sobotu 25. marca o 15:45 sa stretneme pri pamätníku Jána Pavla II. pri katedrále. Srdečne vás pozývame na stretnutie s našimi hosťami. Dr. Leszek Sykulski, dr. Marcinom Sowińským, redaktorkou Ewou Marcinkowskou, Sławomirom Salom a špeciálnym hosťom spoza rieky Odry. 💪😎