Rozhovor s Dr. Leszkom Sykulským pred poľským parlamentom

– Publicisti a politici tvrdia, že to Poľsku škodí. Aký je váš názor?

Samozrejme, že to nie je škodlivé. Poľské Protivojnové Hnutie propaguje mierové heslá. Kto dnes môže z politikov, publicistov alebo vedcov usudzovať, že mier je škodlivý pre Poľsko, pre poľský štát, pre poľský národ? Samozrejme, že nie. My všetci dnes potrebujeme mier. A nielen pre nás Poliakov, ale pre všetkých Európanov a všetkých obyvateľov našej zemegule. Myslím si, že nie je nič aktuálnejšie ako protivojnové hnutia.

Poľské Protivojnové Hnutie je nová organizácia, je to nové spoločenské hnutie, ktoré začalo svoju činnosť 3. februára 2023 v Čenstochovej. Iniciátormi sú: Sebastian Pitoń a Leszek Sykulski. Sme presvedčení, že dnes je potrebné veľmi hlasno povedať, že to NIE JE naša vojna, nie je to naša vojna - vojna na Ukrajine. Poľsko by nemalo posielať vojenskú techniku. Poľsko by nemalo vyzbrojovať Ukrajinu, pretože tým ohrozuje poľský štát a nás ako poľských občanov z hľadiska možného odvetného útoku zo strany Ruska.

Je v našom pochopiteľnom záujme čo najskôr ukončiť konflikt na Ukrajine a Poľsko by tu malo byť sprostredkovateľom, malo by sa zapojiť diplomaticky, ale rozhodne nie vojensky.

Dovoľte mi hneď zdôrazniť, že odsudzujeme ruskú agresiu voči Ukrajine, v žiadnom prípade sa k nej nepripájame, ale sme presvedčení, že humanitárna pomoc áno, ale vojenská nie.

– Aká je reakcia verejnosti na túto akciu?

Obrovské. V prvý deň po inaugurácii, po vyhlásení tohto hnutia, sme dostali viac ako 1 000 správ, 1 000 žiadostí od ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do budovania poľského protivojnového hnutia, od ľudí, ktorí chcú dať k dispozícii svoje miesta na svojich pozemkoch na transparenty, bilbordy, ktorí chcú za vlastné peniaze vyvesiť plagáty, vytlačiť letáky, pretože ide o hnutie zdola.

Zatiaľ nemáme žiadny rozpočet, keďže hnutie bolo založené ako sociálny výbor s cieľom uskutočniť verejnú zbierku, ale vieme, že dnes v Poľsku existuje cenzúra, vieme, že dnes proti opozícii, vrátane protivojnovej, veľmi silno bojuje Právo a spravodlivosť, Solidarita Poľsko, takže nepočítame s tým, že nám Ministerstvo vnútra a správy dá povolenie na verejnú zbierku, a preto tu budeme žiadať a apelovať na financovanie tohto typu hnutia zdola.

Pravdepodobne nebudeme získavať peniaze centrálne. Poprosíme ľudí, poskytneme hotovú grafiku, pretože máme dobrovoľníkov, veľmi profesionálnych grafikov, ktorí nám takúto grafiku pripravujú zadarmo, jednoducho pro publico bono, pre verejné dobro, a každý si bude môcť podľa svojej peňaženky a logistických možností vytlačiť samolepky, plagáty, bannery, billboardy.

– Sú nejaké ohlasy, napr. zo zahraničných médií alebo od významných ľudí, ktorí sa o to zaujímajú?

Dnes sa na Slovensku koná pochod, na ktorý sme boli pozvaní. Delegácia poľského protivojnového hnutia na čele so Sebastianom Pitonom sa dnes v Poprade zúčastní práve na protivojnovom pochode.

– Budú sa takéto akcie konať v Poľsku, v našej krajine, budú sa opakovať? Ako si predstavujete ďalšie fungovanie organizácie?

V prvej a najdôležitejšej fáze sa zameriame na vzdelávacie a V prvej a najdôležitejšej fáze sa zameriame na vzdelávacie a informačné aktivity, povedali by sme vizuálnu kampaň, v ktorej budeme využívať letáky, nálepky, plagáty, bannery, billboardy, ale aj aktivity v sociálnych médiách a internetovú reklamu, bannery, plagáty, billboardy, ale aj aktivity v sociálnych médiách a práve v reklame na internete sa budeme snažiť presvedčiť Poliakov, že voľba je medzi mierom a vojnou a že v dobre pochopenom záujme Poliakov a poľského štátu je jednoducho mier.

Preto sa domnievame, že Poľsko by malo viesť politiku viacerých sektorov, politiku nulových nepriateľov medzi susedmi, a nie hľadať problémy tam, kde nie sú, pretože nie sme za nejaké spojenectvo s Ruskom, to je absurdné, z čoho nás obviňujú naši oponenti. Chceme viesť normálne hospodárske vzťahy s Bieloruskom, s Ruskom, s Nemeckom, s Čínou, s Iránom, s USA.

Samozrejme, neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti je: “Zastavte amerikanizáciu Poľska”, ale veľmi často je to nesprávne chápe. Nie sme proti všetkému americkému. Nie sme proti Američanom. Sme kritickí k súčasnej zahraničnej a bezpečnostnej politike USA, ale nie sme kritickí voči všetkému americkému. Sme za normálny obchod, normálne hospodárske vzťahy s USA.

Ak Poľsko odovzdá lietadlá F-16 Ukrajine, budeme ešte viac odzbrojení ako sme boli doteraz. Je niečo nepredstaviteľné, ako je dnes Poľsko silne odzbrojené. Poľsko je dnes, pokiaľ ide o obranný systém, v najhoršom stave po roku 1989, pretože obranný systém, to nie sú predsa len ozbrojené sily, ale aj široko chápaný systém odolnosti poľského štátu, aj pokiaľ ide o systém civilnej obrany. Je to veľmi dôležitá otázka a z dvoch správ Najvyššej kontrolnej komory z rokov 2012 a 2019 veľmi dobre vieme, že Poľsko nemá účinný systém civilnej obrany. Námestník ministra vnútra a správy pán Marcin Warchoł jasne povedal, že len 3 % obyvateľov Poľska majú prístup ku krytom, takže Poľsko dnes nie je pripravené na žiadny konflikt, pokiaľ ide o civilnú obranu a pokiaľ ide o ozbrojené sily. A to hovorím ako poručík v zálohe poľskej armády. Veľmi dobre viem, ako katastrofálne vyzerá systém výcviku záloh v poľskom štáte.

– Aké budú následky ciest prezidenta Zelenského? Aké môžu byť následky všetkých týchto ciest, ktoré sa v súčasnosti uskutočňujú?

Myslím si, že medzinárodné podujatia, ako sú stretnutia, či už ide o Valné zhromaždenie OSN, zasadnutia OBSE alebo samity NATO, veľmi dobre ukazujú, že sú neúčinné, pokiaľ ide o pomoc Ukrajine. Štáty, takzvaný kolektívny Západ, dnes nechcú Ukrajine účinne pomôcť, pretože keby chceli, zasiahli by vojensky. USA by boli schopné uzavrieť vzdušný priestor nad Ukrajinou, ale nerobia to, pretože vojna na Ukrajine je katalyzátorom mnohých politických procesov, ktoré sú v záujme USA a krajín západnej Európy, ako je federalizácia Európskej únie alebo urýchlenie programu pre novú Európu. Európskej únie alebo urýchlenie Agendy 2030, alebo napríklad zavedenie energetickej transformácie v zmysle celej klimatickej zmeny a všetkého, čo s tým súvisí, takže tu máme veľa, povedal by som, zbližovania aj nadnárodných korporácií a najdôležitejších krajín sveta.