O nás

Iniciatíva sa zrodila z ideologickej spolupráce zdola medzi Sebastianom Pitonom a Leszekom Sykulskim a z hlbokého nesúhlasu s vnútornou a zahraničnou politikou, ktorú viedli vlády vo Varšave po roku 1999. Dobrodružná politika zameraná na konfrontáciu so susedmi a presadzovanie strategických záujmov Washingtonu. Sme hnutie zdola, vytvorené bez formálnych štruktúr. Podstatou našej činnosti je organická práca za kultúrnu suverenitu poľského národa a poľskú nezávislosť.

🇵🇱 Poľské Protivojnové Hnutie, Zastavte vojnu!

Nesúhlasíme s takými hanebnými slovami, aké v marci 2022 vyslovil hovorca ministerstva zahraničných vecí Łukasz Jasina a ktoré ilustrujú celú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ktorú vláda vo Varšave v posledných rokoch vedie.

🇵🇱 Nula nepriateľov medzi susedmi. Politika viacerých sektorov.

Sme za mier a mierovú politiku zameranú na dobré vzťahy so všetkými našimi susedmi. Normalizácia týchto vzťahov sa musí uskutočniť pri zachovaní poľského zmyslu pre štát a poľských národných záujmov. Kľúčom k rozvoju Poľska je hospodársky rozvoj, ktorý plne využíva potenciál našej geografickej polohy.

🇵🇱 Zastavte amerikanizáciu Poľska!

Poľsko sa považuje za “strategický nárazník” pre USA, s čím nesúhlasíme. Prevádzka tajnej väznice CIA na poľskom území v rokoch 2003 až 2005, kde boli nezákonne zadržiavaní a mučení občania iných krajín (bez rozhodnutia súdu). Je to očividný dôkaz nesamostatnej politiky poľského štátu. Z našej strany neexistuje súhlas s podporou hegemonistickej politiky USA a s účasťou poľskej armády na agresívnych vojnách Washingtonu, ktoré po roku 2001 viedli k smrti takmer milióna ľudí.

#ZastavteAmerikanizáciuPoľska

🇵🇱 Pravda, rodina, majetok.

W naszej pracy organicznej opieramy się na fundamentach cywilizacji łacińskiej, opisanych przez prof. Feliksa Konecznego, gdzie centralnymi wartościami są prawda, rodzina i własność. Jesteśmy przeciwni rozmywaniu pojęcia prawdy, demoralizowaniu młodzieży, agendzie LGBT, ideologii gender, niszczeniu instytucji rodziny i wreszcie próbie zabrania Polakom wolności (likwidacja gotówki, zakaz produkcji aut z silnikami spalinowymi itd.).

🇵🇱 Zastavte ukrajinizáciu Poľska.

Bezpodmienečná pomoc Ukrajincom nie je v národnom záujme Poľska. Tolerovať na Ukrajine kult zločincov ako Bandera alebo Šuchevyč a genocídne organizácie ako OUN a Ukrajinská povstalecká armáda je hanbou a fackou do tváre každého Poliaka. Pokiaľ bude na Ukrajine prekvitať šovinizmus a kult zločincov, nemôže byť ani reči o finančnej, a už vôbec nie vojenskej pomoci tejto krajine. Nemožno súhlasiť s tým, aby sme poskytovali verejné peniaze na sociálnu pomoc migrantom z Ukrajiny alebo na organizované presídľovanie na poľské územie.

🇵🇱 Európa domovín - ÁNO, európsky superštát - NIE!

Sme proti plánom na federalizáciu Európskej únie. Myšlienky budovania európskeho superštátu sú v rozpore s myšlienkou poľskej nezávislosti. Sme za zachovanie národnej meny, zlotého.

🇵🇱 Toto nie je naša vojna! Nechoďme do tejto vojny! Mier - ÁNO, vojna - NIE!

Vojna na Ukrajine nie je našou vojnou. Dôrazne nesúhlasíme s vojenskou pomocou, ktorú vláda vo Varšave smeruje na Ukrajinu. Neexistuje náš súhlas s účasťou poľskej armády na akejkoľvek vojenskej akcii mimo hraníc Poľska.

SPOLUPRÁCA

🇵🇱 Ak súhlasíte s našimi požiadavkami a chcete sa zapojiť do tvorby myšlienok pre Poľsko a organicky pracovať na našej kultúrnej suverenite a poľskej nezávislosti, vyzývame vás, aby ste nám napísali e-mail, v ktorom by ste mali uviesť tieto informácie:

Názov

Mesto

Uprednostňovaný typ činnosti

  1. Koncepčná, ideová práca;
  2. Organizačné činnosti, napr. vytváranie štruktúr, organizovanie stretnutí, diskusie;
  3. IT, grafická a filmová podpora;
  4. Osvetové aktivity v sociálnych médiách;
  5. Vydávanie, podpora tlače;
  6. Iné (ktoré?)

E-mail: antywojna@protonmail.com