Oświadczenie

Deklaracja Polskiego Ruchu Antywojennego

My, niżej podpisani, zebrani na inauguracji Polskiego Ruchu Antywojennego, wyrażamy głęboką niezgodę na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa prowadzoną przez rządy w Warszawie po roku 1999, politykę awanturniczą nastawioną na konfrontację z naszymi sąsiadami i realizację interesów strategicznych Waszyngtonu.

Jesteśmy ruchem społecznym tworzonym oddolnie, niezależnie od jakiejkolwiek partii politycznej. Istotą naszych działań jest praca organiczna, edukacyjna i informacyjna na rzecz suwerenności kulturowej narodu polskiego i niepodległości Polski.

Bezwarunkowa pomoc udzielana Ukraińcom nie jest w interesie narodowym Polski. Tolerowanie kultu na Ukrainie zbrodniarzy takich jak Bandera, czy Suchewycz oraz ludobójczych organizacji takich jak OUN / UPA jest hańbą i policzkiem dla każdego Polaka. Dopóty dopóki na Ukrainie rozwija się szowinizm i kult zbrodniarzy nie może być mowy o żadnej pomocy finansowej, ani tym bardziej militarnej dla tego państwa.

Pragniemy zauważyć, że władze w Kijowie od 1991 r. nie przeprosiły narodu polskiego za ludobójstwo na narodzie polskim w okresie II wojny światowej. Nie ma naszej zgody na rozdawnictwo publicznych pieniędzy na pomoc socjalną dla imigrantów z Ukrainy, ani na zorganizowaną akcję przesiedleńczą na terytorium RP. Nie popieramy agresji rosyjskiej wobec Ukrainy, ale jednocześnie stanowczo podkreślamy to nie nasza wojna.

Opowiadamy się za pokojem i polityką pokojową nastawioną na dobre relacje ze wszystkimi sąsiadami, w myśl zasady, zero wrogów wśród sąsiadów. Normalizacja tych relacji musi odbywać się z zachowaniem polskiej racji stanu i polskiego interesu narodowego. Kluczem do rozwoju Polski jest rozwój gospodarczy wykorzystujący w pełni potencjał naszego położenia geograficznego.

Nie ma naszej zgody na popieranie polityki hegemonicznej USA i udział Wojska Polskiego w wojnach napastniczych Waszyngtonu, których efektem była śmierć blisko miliona ludzi po 2001 r.

Częstochowa, 3 lutego 2023 r.