O nas

Inicjatywa narodziła się oddolnie ze współpracy ideowej Sebastiana Pitonia i Leszka Sykulskiego i głębokiej niezgody na politykę wewnętrzną i zagraniczną prowadzoną przez rządy w Warszawie po 1999 r. Politykę awanturniczą, nastawioną na konfrontację z naszymi sąsiadami i realizację interesów strategicznych Waszyngtonu. Jesteśmy ruchem społecznych, tworzonym oddolnie, bez formalnych struktur. Istotną naszych działań jest praca organiczna na rzecz suwerenności kulturowej narodu polskiego i niepodległości Polski.

🇵🇱 Polski Ruch Antywojenny, stop Wojnie!

Nie zgadzamy się na tak haniebne słowa jak te, wypowiedziane przez rzecznika MSZ, p. Łukasza Jasinę w marcu 2022 r., które obrazują całą politykę zagraniczną i bezpieczeństwa realizowaną przez rząd w Warszawie ostatnimi laty.

🇵🇱 Zero wrogów wśród sąsiadów. Polityka wielowektorowa.

Opowiadamy się za pokojem i polityką pokojową, nastawioną na dobre relacje ze wszystkimi sąsiadami. Normalizacja tych relacji musi odbywać się z zachowaniem polskiej racji stanu i polskiego interesu narodowego. Kluczem do rozwoju Polski jest rozwój gospodarczy wykorzystujący w pełni potencjał naszego położenia geograficznego.

🇵🇱 Stop amerykanizacji Polski!

Polska traktowana jest jako „zderzak strategiczny” USA, na co nie ma naszej zgody. Funkcjonowanie w latach 2003-2005 na terenie Polski tajnego więzienia CIA, w którym bezprawnie (be wyroku sądu) byli przetrzymywani i torturowani obywatele innych państw. To jest jawnym dowodem na niesamodzielność polityki państwa polskiego. Nie ma naszej zgody na popieranie polityki hegemonicznej USA i udział Wojska Polskiego w wojnach napastniczych Waszyngtonu, których efektem była śmierć blisko miliona ludzi po 2001 roku.

#StopAmerykanizacjiPolski

🇵🇱 Prawda, rodzina, własność.

W naszej pracy organicznej opieramy się na fundamentach cywilizacji łacińskiej, opisanych przez prof. Feliksa Konecznego, gdzie centralnymi wartościami są prawda, rodzina i własność. Jesteśmy przeciwni rozmywaniu pojęcia prawdy, demoralizowaniu młodzieży, agendzie LGBT, ideologii gender, niszczeniu instytucji rodziny i wreszcie próbie zabrania Polakom wolności (likwidacja gotówki, zakaz produkcji aut z silnikami spalinowymi itd.).

🇵🇱 Stop ukrainizacji Polski.

Bezwarunkowa pomoc udzielana Ukraińcom nie jest w interesie narodowym Polski. Tolerowanie kultu na Ukrainie zbrodniarzy takich jak Bandera czy Szuchewycz oraz ludobójczych organizacji jak OUN, UPA jest hańbą i policzkiem dla każdego Polaka. Dopóty dopóki na Ukrainie rozwija się szowinizm i kult zbrodniarzy nie może być mowy o żadnej pomocy finansowej ani tym bardziej militarnej dla tego państwa. Nie ma naszej zgody na rozdawnictwo publicznych pieniędzy na pomoc socjalną dla migrantów z Ukrainy ani na zorganizowaną akcję przesiedleńczą na terytorium RP.

🇵🇱 Europa Ojczyzn – TAK, superpaństwo europejskie – NIE!

Opowiadamy się przeciwko planom federalizacji Unii Europejskiej. Koncepcje budowy superpaństwa europejskiego są sprzeczne z ideą niepodległości Polski. Jesteśmy za zachowaniem waluty narodowej – złotówki.

🇵🇱 To nie nasza wojna! Nie idźmy na tę wojnę! Pokój – TAK, wojna – NIE!

Wojna na Ukrainie nie jest naszą wojną. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec pomocy militarnej kierowanej przez rząd w Warszawie na Ukrainę. Nie ma naszej zgody na udział Wojska Polskiego w jakichkolwiek działaniach zbrojnych poza granicami RP.

WSPÓŁPRACA

🇵🇱 Jeśli zgadza się Pani/Pan z naszymi postulatami i chce włączyć się w tworzenie idei dla Polski oraz pracę organiczną na rzecz naszej suwerenności kulturowej i niepodległości Polski zapraszamy do napisania do na wiadomości e-mail, w której proszę zawrzeć następujące informacje:

Imię i nazwisko

Miejscowość

Preferowany rodzaj działalności

  1. Praca koncepcyjna, ideowa;
  2. Działalność organizacyjna, np. tworzenie struktur, organizacja spotkań, debat;
  3. Wsparcie informatyczne, graficzne, filmowe;
  4. Dzialalność informacyjna w mediach społecznościowych;
  5. Wsparcie wydawnicze, poligraficzne;
  6. Inna (jaka?)

E-mail: antywojna@protonmail.com