Dr Leszek Sykulski

Wywiad przed Sejmem RP z dr. Leszkiem Sykulskim

– Publicyści, politycy mówią, że to jest szkodliwe dla Polski. Jakie jest Pana zdanie? Oczywiście, że nie jest szkodliwe. Polski Ruch Antywojenny propaguje hasła pokojowe. Kto może dzisiaj sądzić z polityków, publicystów, czy naukowców, że pokój jest szkodliwy, dla Polski, dla państwa polskiego, dla Narodu polskiego? Oczywiście, że nie. Pokój jest nam dzisiaj wszystkim potrzebny. I nie tylko nam, Polakom, ale wszystkim Europejczykom i wszystkim mieszkańcom naszego globu. Uważam, że nie ma nic bardziej aktualnego niż ruchy antywojenne.