Nyilatkozat

A Lengyel Háborúellenes Mozgalom nyilatkozata

Mi, alulírottak, akik a Lengyel Háborúellenes Mozgalom megnyitóján gyűltünk össze, kifejezzük mélységes egyet nem értésünket a varsói kormányok által 1999 után folytatott kül- és biztonságpolitikával, amely kalandos, a szomszédainkkal való konfrontációra és Washington stratégiai érdekeinek követésére irányuló politika.

Mi egy alulról szerveződő társadalmi mozgalom vagyunk, amely politikai pártoktól függetlenül jött létre. Tevékenységünk lényege a lengyel nemzet kulturális szuverenitásáért és Lengyelország függetlenségéért folytatott szerves, oktatási és információs munka.

Az ukránoknak nyújtott feltétel nélküli támogatás nem szolgálja Lengyelország nemzeti érdekeit. Az olyan bűnözők, mint Bandera vagy Suchevych és az olyan népirtó szervezetek, mint az OUN/UPA kultuszának eltűrése Ukrajnában szégyen és minden lengyel arculcsapása. Amíg Ukrajnában virágzik a sovinizmus és a bűnözők kultusza, addig szó sem lehet semmilyen pénzügyi, pláne katonai segítségről az országnak.

Szeretnénk megjegyezni, hogy a kijevi hatóságok 1991 óta nem kértek bocsánatot a lengyel néptől a második világháború alatt a lengyel nép ellen elkövetett népirtásért. Részünkről nincs hozzájárulás ahhoz, hogy az ukrán bevándorlóknak szociális segélyre szánt közpénzeket osszanak szét, sem ahhoz, hogy Lengyelország területén szervezett áttelepítési akciót indítsanak. Nem támogatjuk az Ukrajna elleni orosz agressziót, ugyanakkor határozottan hangsúlyozzuk, hogy ez nem a mi háborúnk.

A béke és a minden szomszéddal való jó kapcsolatokra irányuló békepolitika hívei vagyunk, a nincs ellenség a szomszédok között elvnek megfelelően. E kapcsolatok normalizálásának a lengyel állameszme és a lengyel nemzeti érdekek megőrzése mellett kell megtörténnie. Lengyelország fejlődésének kulcsa a földrajzi helyzetünkben rejlő lehetőségeket teljes mértékben kihasználó gazdasági fejlődés.

A mi részünkről nincs egyetértés az amerikai hegemón politika támogatásával és a lengyel hadsereg részvételével Washington agressziós háborúiban, amelyek 2001 után közel egymillió ember halálát okozták.

Częstochowa, 2023. február 3.